15 Ağustos 2011 Pazartesi

msn nickleri


Bir ses beklemek senden
Soluk beklemek
Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım
Hiç bu kadar uzun susmadın sevgilim.
Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere
gözlerimi götürmeden yanında!..

Seni seviyorumlar yok
O dil beni terk etti
Seni seviyorumlar yok
Bulutlar gitti:*


git..
kaLmaksa
ÖzgürLük aLıp başını gitmektir.
Ya gönüLLü itaat
Ya nihayetsiz seyahat…
Seyahati seçerseniz aşk şapkasını aLıp gidecek.
Aşk’a düşerseniz özgürLüğe yoLcuLuk bitecek.
Çünkü nasıL özgürLük aşkın zeminiyse aşkda özgürLüğün finaLidir
Evet… Düşüyorum. Yere çarpmama ne kadar kaldı?
bni bütün aqlatmaın.. sahte düşlerle oyalamaın..!

ZaMan duRsun isTedim..Buqün pes eTtim ben..

yalann glüşlerr bunlar.. biliorm sahte duruşlarr…bitecekk bnn arkamıı dönncee…

Duyquydu yıLLaRca bozduRup harCadıqmızz..

Bir papatyanın gülümsemesini arıyorum… Ve sımsıkı sarılabileceğim düş(ler)…!!! …

bana ait bişeyler war , o sert gülüşlerde..
başka yerde seni duyucak bir tanrı varsa;dua et!çünkü burda tanrı benim.

“hatırladıgım gibi kal aklımda.”

küçük şeyler sevindirir ruhumu hayal bile edemezdim ben bunu….!

Üç ayaklı sandalyem Daha fazla dayanmaz susarsan Kırılır gider ..

Herşy biter hrkes unutLurr.. ßen sni kaç kere sewdiimi unuttuum..!

uzatmayın kirLi eLLerinizi üstüme ! yetişebiLcekLeriniz saDe hayaL kırıkLıkLarı…

Benim olduğum yerde, Senin gibisi chok, Ama senin olduğun yerde, Benim gibisi yohk .. !!

Ruhumda yeşerir aşk yaprakları ^^

Bu yeNiden baŞLamasından korktuqum kaçınCı sOn..!

kendim oLmayı seçtim seçeLi öğrendim vedaLar etmeyi.

Üç ayaklı sandalyem Daha fazla dayanmaz susarsan Kırılır gider

ben ölürsem eko sistem bozulur.

ölümbaz öpüşler kusuorum ceplerime kendimi suçüstü yakalıyorum..

Eğer uslu çocuklar olursanız sizlerde Şirinleri qörebilirsiniz *

alaaddinin sihirli lambası ve televizyonun kumandasını arıorum bulan warsa getirsin

Tek hakettiqimiz qüLmeq..

dÜnÜn haTasInI bana soRmayIn doĞru yanLış diyE akLınIzı yormayIn - çaLıŞın.

çaPın kadaR konuŞ, küTLenİ heSaPLıyım x)

takıL bana hayaTın rénkLenSin faSLa takıLma göKkuŞaĞına dönérsİn x)

qidEceĞin yeRe benİde göTür sevgiLi soRan " baŞımın beLaSı " dersİn x)

ciDDiysén heRşeye vaRIm daLgaySan acayiP sörF yaPar aqLatırım >3

bir amaCın yokSa bana takıLabiLiRsİn xD

takıNtıLarım yokTur hérkeSTen éşiT dereCéde neFrét edeRİm.

baqdIĞım kadaRSın aRkamI döndüĞümdé yaLaNSın (=
msn nickleri
yaPma béé azraİl maRionUn biLe 3 canI vaR !

bu Son giDisin oLsun söZünü tut ne oLursun

annééé moTor . . baba ökÜüÜüzzz . . kIzımıS tikY oLdU üzgüNüZ xD

Ey hayat ! O'na şükret ! Sana O'nun yüzünden
dayanıyorum.

Gitmek Kolay KaLıpta Sevmek oLay

Ya GeLdiğiN Gißi oL Ya Da GeLdiğiN Gißi KayßoL !

Şaire sormuşLar neden içkiyi ßıraktın diye oda ; Şerefine içiLcek aŞk kaLmadı demiş ..

Kimse Sormadan KayboLsam göLgemde Herşeyi Unutsam döNéRmiyiM geriYE ?

zamanLa tanIma şanSı yakaLaRSan tanIrSın yokSa şanssızLıĞınLa baŞbaŞa kaLırSın .

Herşey Tamamda Bi Sen Eksiksin
Farklı msn nickleri , yaz bitme nickleri ,
•••koLpa aşkLar en Sonunda bi yernde SarSıLır•••

aRdıĞını buLduĞunda 2 éLLe saRıL . . kaYBéTmék koLay ama kaZanmak çOk zoRdUr.

haLa anLamadın.. 40 fırıN ekmeK yeSende kaR etmez.. HamuRunda yok deLikanLıLıK.

sendeKi güzeLLik ne ki, bendeKi aşkıN yaNınDa.

İntikam nedir ki ? Bendeki nefRet en büyük intikam duyGuLarını dize getiRir.

ArAmIoRuM kImSeYı olMaSı gErKnLeR ZaTeN YaNımdA..yAnImDA OlmAyIp gidEnLer kıMn uMrUnDa...

YoruLduğum sen değiLsin kendi yok oluşLarım ..

sana dErdimİ anLatmak isTedim - sEn kendİni dinLedin.. hakLıydın, çok anLamLıydIn.

arKana biLe bakma, yüreğim saNa, gözLerin düşLerime emaNet..

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT.. umuT yoK senDen başKa..

beNi affedeceğiNi biLsem biLe, ben kenDimi nasıL affederim biLmiyorum.

ağLamaLar teseLLi etseyDi, denizLer hediYe ederDim sana beni affetmen için...

yüzüMe bir keRe daHa bakmaN içiN, sensiz yaşLanmaya razıyım.

aFFeT demek içiN geç, ayrıLmak için erKen.. Karmakarışık düşünceLerim..

güzeLim sEni üZeRim -yaLnızLıqın adamıyım ! anLa ßeni !

SaYenDe YoLa GeLdi KaLbim YanLı$ı DoğRuYu Ayırıyor Sen ekSiLeLi HaYaTımDan YüZÜmDe GüLLer aÇıyOr.

.. kim séwér béni bén kéndimi séwmésém?? Hér$ey béndé ba$Lar béndé biTér..!!!

güLLeRim devRiLiyoR gençLiğim savRuLuyoR vedaLaR yoRdu beni biLdiğin gibi değiL...

Bu GünLer Kötü oLsa biLe..YaRınLar Hep GüzeL oLur DerLer..Peki Bu GünLer DünLerin YarınLarı DeĞiLmiYDi?
yaz bitme nickleri , msn nickleri
hayaTı biR çoCuk giBi yaŞamaya bak ; én uFak şeyLere sevİn - çıĞLık aT.

daLqaSız deniZe heRkeS kaPtan

JiLetLenmiŞ bedeniMe kazıDım sensizLiği....

Oynanan Son Perdeydi Hersey Sona erdi SiL unut Beni Kapattım o Perdeyi.

__________________
A$k'La SakLanßaç oYnuorm !! En iisi içimdn 10'a kadar saymaK we onu oLduğu Yerde Unutmak!

qi† ar†ık qeCéLérImden kIrILan kaLbImIn parçaLarı Sana ßatmasIn qiT

hoŞuma qiTméDi hayaTa kaTTıkLarı bu séRt aRomadüZéLebiLmeq iÇin baŞvuRduĞum her teDavinİn sonU koma


pLatonik sevmeLer teseLLi etti beLki varLığın yanımdan hiç gitmediki


Hi$é SöLémé Hi$é Yapma Nédén Mi? Cünkü ßén ÖLé Yapıorum!

kaLß!m iLtihaP saLqıLarhér saRSıntıda ^s3vqm mikr0p kapr

qüzeLLik aLLah veRqisidiRsiviLce de KDV'siDir xD

Gidén Gdér ÖsLemm HuYum ßLe GisLemm ßn ßir FiLmi 2 Kéré İsLemm

heP bhen sobeLenıyor heP bhen eLenıyorum qiDin arTıqh baSımdanh bhn
oynamıyorum !

maDemky ßhu aşqTa teqh yaHudi ßeim seçiP haRfLerin en çiviLisini ßei çaRmıha qeRin!!

ErkékLér Kédi FamiLyasındandır ßakarsın TırmaLar ßakmazsın Kapında AqLar!

İkinci EL Övqü TüccarLarı Varsın ßoL ßoL Konu$sun ßénim Satacak MaLım Yok Ki Öwqüyé İhtiacım OLsun!

SéssizLiqiMiN aRdıNda yaTaN $iZ0fRéNik MmuTluLuquMa kapıLıp qiDéRkéN aqiR ßaSaN kaRamsarLıqıMıN içiNdé ß0quLuy0rum

KoLLarını Aç Cesedime. . .
SeninLe yeniden doğdm,kayboLan bi beni yeniden buLdum,ben iLk defa hayaL kurdum,anLadım ki aşık oLdum!

Kim caLdıySa yüreqini ona söLe o saLLasın beŞiqini ..

Giden yoLunu Kalan yerini biLsin artıK.

Baki olsa da ayrılık aŞk daima öLümsüzdür..!bisssürü soru işaretiii…Ruhunun sesini sadece karanLıkta duyaRsın!

Bitti Demekle Bitmior..Kalıyor o Yürekte Birşeyler..

uZatmayın kirLi eLLerinizi üStüme .. yetişebiLecekLeriniz sadeCe hayaL kırıkLıkLarı ..

BuLaştın Héryerimé.. İçimdéki sen O kadar Kocaman ki..

Kimseye kendime ettiğim kadar ihanet etmediM..

ayrılLık PamukK olLsa yine acCıtıRr...

ßeLki Sandığın Kadar Ukala,
ßeLkide Tahmin Edemeyeceğin Kadar Mütevaziyim.
ßiraz SakLıyım ßazen YasakLıyım. Kimseyi Örnek ALmam.
Kimseye Örnek OLmam. Arkama ßakmam. 'AsLa' Demem.
'Keşke'Leri Sevmem !!
ELeştiri DinLerim Nasihat DinLemem !!

KenDi KücüK Pemße DünYa.MmDa mudLuuMm ...

kenDi canıma kıYacak kaDar saLak, gerçeKLerdeN kaçaCak kaDar korKak değiLim!

YüzLérinizdén Kopya Chékérék En İi Résmi ßén Chisdim.

duyquLarım coqh hasTa!

Emreder gibi ßakı$Lar.!


İmkansızı başarmak gerçeğin oLsun ben yokum!

MutLumuyduk ki? Sade NeFes aLdık! Bıktım artık uztma,yasLan bana ağLa..

biLmediqim bi$ei anLat bana... mutLuLuqu meseLa.!!? /

Sizøfrenik Ruhum intihara meyiLLi....õLmek iStiyør øLemiyøRum..

Sisin altında hareket eden gölgeler var!.Korkma, elimi tut!

Karanlığın içinde kapanan!Canlı canlı kayan kumların içine gömülen göz kapakları var.

a$kLarı da DewraLır Mı kaLP naKLi YaptıranLar ?

güLüyorsam biLki sénsin sebébim yani meLéğim

qeLme..SewMe..aCımA..HisseTme..#####L..!

birr çıqlıqk bulsamm ! hiç ssusmayann , yada bir cümle beniİ anlatann !

sadisttiR insanLar , kendiLerine uygun mazo$ist ararLar.. Sonrada kuLLanır kuLLanır atarLar..

seN yaLan söyLedin anne..Kime baksam şu sevdiqin gözLerimLe Hepsi yok oLuyor sırıLsıkLam kaLıyorum

Ynmda oLsn $mdi, hiç konu$masak.. AğLasak, bin kere pi$man oLsak !! Sonra yine bozsak yeminLeri, SarıLsak.. ÖyLece kaLsak..

Diki$ yerLeri atmi$ ßir hayatin tam OrtaSinda , naRkoza MUHTAC ßir kaLp iLe ßiraktiqin o yerLerdeyim..

iSkeletleR DiyarınDa ßiR eT ParçasıyıM..!

KıRıLaN hAyaaLer mİ BatTI Elİne??

Dışımda KahkaLardan Bir Suret !! İçimde Kan AğLayan Küçük Bir VeLet...

yerini ßiLmesem de Yüzünü qörmesem de Kacıp dursan da ßenden qeLeceim pesindeenn . .


'' İnsanLar DuyguLarını sakLarsa HayvanLardan Ne Farkı oLur..? ''

TopLa Önümé Attıqın ßozuk SözLéri ßén ßunLardan Annamam

Şımarıqım, uySaLım, İsteyinCe Laf koyarım aMa Choq HasSaS ve aLınqanım ÇözZemeSsin ßeni ßen Zor oLanLardanıM

€qeR daLqanı qeçiøsan benLe,bende øynaRm aynen senLe;aşık edeRm seni öLesiye SonRa çekip qideRm bakmam qeRiye..!!

adAmnA qörE muameLe yaparm kmnE iyiİ kmnE kötÜü oynarM karakTerm haKkndA yorm yapmYa kaLqmaYn kmsEye qeRçeq benİ tanTmadmSeni nasL SewmişTm öyLe ßüyüq ßir aŞkLa .. Vé Sen ihaNeT £ttin ßöLe ßüyüq ßiR a$ka..

|anLatıLanlaR yaLan.. qÖrünen Hikaye.. | Çözüm Yok..Sonu Yok..!

yine ßen uykusuz... Ayrı ßir huysuz.. İstekLerim Kusursuz..


DuVaRLaR ReNKLi OLSaDa KaRaNLıKTa Ne GöReBiLiRSiN Ki... BiR KöRe ReNqİ NaSıL aNLaTaBiLiRSiN Ki

Lanet olsun qülüşlerinizin altındaqi cıkar derdine!

gÖzleRin aYrıLık deDi... gÖz yaŞın yaLan...

SadeCe bir yarın Daha için yaLVarıy0rum..

Ruhum we ßdenim ßa$ ßa$a halle$meqteLer!

Kimseye ilişmeden bir ruh qibi dolaştım parklarda!

GaLiba kendinizi pek enteResan sanıoRsunuz büyüMeyen aDam sendRomu bu ama yaşLanıyoRsunuZz!!


ba$ beLası oLduuMu dü$ünenLeR daHa bi$eY qöRemediLeR..!!


Ve cehennemden bir gece daha…Nefret oyununda bir perde daha


werdiğim kararlarIn nedenLeri war ßana karı$maya kaLkıcaksanIz önce anLamaya çalı$caksınız anlayamıy0sanız da susucaksInIz.


Bazen bomboş bakmak gerekiyormuş
Hayatın yalanlarına..
Anlamaya çalışmak saçmalık..!
Anlamadan yaşamak gerekiyormuş..


Ama bazen!


Unutmak gerekiyormuş unutulma pahasına..
Zaman değilmiş gideni getiren..
Aslında zamanmış var olanı götüren..!Kalp Susarsa Can Böyle Acır ..


ßak ..! Gidiyorum İşte..
ßak ßitiyoruz ..! Sen ßeni ßırakıp Gidemezsin Demiştin ..
ßeni 0nca Yıpratırken ßu Aşkın Son Nefesini Vereceqini Hiç Tahmin Etmedin ..
ßen İncinmezdim KırıLmazdım YoruLmazdım Senin Gözünde ..
ßu Yüzden ßana YükLenmeLiydi Aşkın Tüm Suçu Ve FaiLi ßen 0LmaLıydım
.. ßütün Aşk Süsü VeriLmiş CinayetLerin ..


0 yorum:

 
Etkileyici Sözler - Aşk Sevgi Sözleri