15 Mayıs 2009 Cuma

Sıradan olmayan sözler


Ağlama seni vuran yar olsa da Ağlama mevsim sonbahar olsa da...
__________________

kendini kasMa

a$k kötü ßi $aka....^!


' üzgünüm sénin yérini tıpkı sénin qißi 1iyLé doLdurdum


' Hérgün kan akıtsada qörméz ßu qözLérim sén qéßéréné kadar.. cok susasamda kanımı akıtır içérim kanana kadar!!..


' Séndén Adam OLmaz Ama Sénsiz Dé OLmaz..!

Sıradan olmayan sözler
' KaLßim Artık Sıradan ß1r İch Organ..!


' Hiç Kimséyé Muhtaç DéğiLim. én kraL'ını ßiLé Syktir édérim..!


' ßénim OLan ßénimdir. ßa$kasında gördüysén Vazqéçmi$imdir. qéri Dönü$ü ßénsizLiktir..!


' ßén ß1r Masa OLsaydım Daa İ$é Yarardım..! x)


' KadéhLérimi Sénin Adına KaLdırdm Dün qécé. Sava$a qittim Kéndi MévkiLérimdé Até$ Açtm Kéndimé.!


' N Çok Öğréndi ßu gönüL, N Çok Yandı. Hér déFasında ßu Son Sandı Ama ALdandı..
Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri
' ß1r Péri Özgürdür Onu Tutamazsın. ßéndé Péri OLmak İstérdim. Hayat ßéni Dé ÖzéL vé SaF KıLsın..


' én güzéLi dé n ßiLiosun mu ßén sana mécßur değiLim artık


' günahımı aLa aLa ßitirdiNiz oLéyY. ! x)


' Né İsTanßuL 1 Déniz Né Sén 1 qémi ßu kaFayLa qidéRsén cOk sykérLéR séNi...


' haLa ßénimLé oLmana rağmén ßa$tan ßéri yaLnızım...!!


' $!mdi géridé ß1raktığın hayat tarafından ßağLandım..!!


' haYat ßéNdén aLdIkLarInI néRéné SokucaksIn..?!

asi msn sözleri


' ßén séni ßöyLé tanımadım.koLpaLa$ma kéndin oL ßiraz..!

Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri
' Né İçérséniz İcin, Né Yaparsanız Yapın. ßénim Kafama ULa$amazsınız..!
' ßén ßÖyLé déğiLdim né zaMan kayßoLdum...RüzqarLa dAns édéRdim né zaMan savruLdum..!!
' ßi gün ßu aptaL Yérden uzakLa$mayı Dü$ünürSém yanıma aLacağım Ték ki$i SénsN!!!
' Né KaLdıı ßak éLLérimdé! ßİLiyorumm güLüyorsun! Hér adımım daha Dériné, ÖLÜYORUMKayßéttim akLımı , ßana müsadé..başLa hadi sar karanLıĞınLa beni . .
başLa hadi vur yaLnızLığınLa beni yerden yere . .
başLa yıka yaĞmurLarında beni ısLat yine ısLatyine hadi. .
kaybet kaLdırımLarında beni yürüt yineüşüt yine
korkmuyorum korkmuyorum . .

0 yorum:

 
Etkileyici Sözler - Aşk Sevgi Sözleri