23 Nisan 2010 Cuma

tarz nickleri


göSyashLarıM aShınDırıMı yüRegiMi..? giDrgeN ‘’o’’nuDa aLıph göDürürMü pHenDn..?

‘Ashg’La sagLamBaç oyNuoruM.. eN iiSy içiMdeN 9a gDr saaMagh ve oNu oLduu yerDe uNudhMagh..!

gaLbyM iLdihaP saLgıLr..heR saRsınTıda seVgiM migRoB gaBar..!

HergeS geNdy çapıNda muhDeşeMdr..giMyniN çaPı faaDır..giMyniN yaRıçaPı..!


goguNuDa aL giDergeN…yaraLarMı tuzLama..aRgaNa bagHma giDergeN.. HiC seFmediN saDen..!pHenM oLan pHenmDr..BaShgaSnı gööDüSen waSgeÇmiShiMdr..geRy döNüshü pHenSisLighDir..

sHen şiMdy giDiJenYhaaa.....ceHeNneMiN diBne giDd..

SheNsis buraLarın taDı tuSu yHog..DüShüNsNe yeDiiM saLataDa biLe sheNy arıoRuM..şiMdy PhaNa söLermSn..bi HıaRın egSighLii bu gaDarMı beLLy oLur..??

pHeNm üMidLeriM geLebeNgLer gDr yaShaaR..(x

ArgaMdaN gOnUşaAnLaR ArgaMda TagıLmAya DeVaM…AhiAhii…XD

SenY SaNa aNLaTaMaM geSiN gafAyı YeRsiN...
 moda msn yazıları
sarFediLeN her Bir söZz..agLamaghLı her Bir göZz..biR göRdügüM oLdyy..çöSebiLrseN hDy çöZz...!!

düShLeriMn yıgıLdıı bi geCede otuRup bTn reSmLery yeNiDn yaBıshDırmAı deNdiM..heR resMde heYp bi parÇa egSigh çıgDıı..!!

Ne sHen umRumDasıN ne baShgaSı..HiCh sigiMde deiLsiN annaDınMı aShgıSıı..??

sHeny iT deeRiMy biLemediN sigDrR giDd...
tarz nickleri
sHenY unuDDuM zaNma
Her göPegh havLadııNda
AgLımDasın..!!

sHen pHeniM güÇügh hırSıZmSn yhA gaLbyMy çaLdn..pHenDe hıRsıZ oLjaM..bu geCe sHenY gaÇırcaM xD ahihii


‘’uNuturM’’diorSuN..unuDabiLceghMsn..??pHen sheNden bi parÇaıM..sögüP adaBiLceghMsn..??haDy goPart parMaaNı..gıaBiLeceghMsn..??pHen sheNiN goParttııN parMaıNdan agaN gaN deiL..geRie gaLan aCııM..daaNabiLceghMsn..??

giD giDebiLdiiN gaDar ne yabSam deishMessin
pheNm gbY sefrSiN ama
sheNin gaDr sefiLmessiN

mudLu edeMiijeghSen..meShguL edMiiJeghsiiN..x)

pHeniM esgiDen bi göPeeM faaDı... phaNa saDıgh..biRde seFgiLiM faaDı göPeiM gDr oLamaaN..!

degH çaRe bu diOrsuN ``haDy`` biDaa öLdüreLm pHenY meRagh edMe seNsisLighDen zoR deiL bu pHeNy eN jogH neiN acıDDıNı biLmooSuN... biDDyy..!!

agLıMa geLnLery söLeMem laSıM..LafıMn argaSnDa duRup..’döN’meMeM laSıM..!!

ҳ̸Ҳ̸ҳ saLLasaM eLiyMy buLruM eLLysNy baNa ebeN biLe hasDa sHen düShüN geriSyNyy ҳ̸Ҳ̸ҳ

yüRegiM ısLaghDır pheNiM guyDuLarDa aaLamaghDan ve haFiF uÇughDur reNgi guRuSuN diE güNeshE asıLmaghDan

0 yorum:

Sosyal paylaşım ağları

 
Etkileyici Sözler - Aşk Sevgi Sözleri