8 Mayıs 2008 Perşembe

Şekilli msn nickleri


Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri
' a$k kötü ßi $aka....^!

' üzgünüm sénin yérini tıpkı sénin qißi 1iyLé doLdurdum

' Hérgün kan akıtsada qörméz ßu qözLérim sén qéßéréné kadar.. cok susasamda kanımı akıtır içérim kanana kadar!!..

' Séndén Adam OLmaz Ama Sénsiz Dé OLmaz..!

' KaLßim Artık Sıradan ß1r İch Organ..!

' Hiç Kimséyé Muhtaç DéğiLim. én kraL'ını ßiLé Syktir édérim..!

' ßénim OLan ßénimdir. ßa$kasında gördüysén Vazqéçmi$imdir. qéri Dönü$ü ßénsizLiktir..!

' ßén ß1r Masa OLsaydım Daa İ$é Yarardım..! x)

' KadéhLérimi Sénin Adına KaLdırdm Dün qécé. Sava$a qittim Kéndi MévkiLérimdé Até$ Açtm Kéndimé.!

' N Çok Öğréndi ßu gönüL, N Çok Yandı. Hér déFasında ßu Son Sandı Ama ALdandı..
Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri
' ß1r Péri Özgürdür Onu Tutamazsın. ßéndé Péri OLmak İstérdim. Hayat ßéni Dé ÖzéL vé SaF KıLsın..

' én güzéLi dé n ßiLiosun mu ßén sana mécßur değiLim artık

' günahımı aLa aLa ßitirdiNiz oLéyY. ! x)

' Né İsTanßuL 1 Déniz Né Sén 1 qémi ßu kaFayLa qidéRsén cOk sykérLéR séNi...

' haLa ßénimLé oLmana rağmén ßa$tan ßéri yaLnızım...!!

' $!mdi géridé ß1raktığın hayat tarafından ßağLandım..!!

' haYat ßéNdén aLdIkLarInI néRéné SokucaksIn..?!' ßén séni ßöyLé tanımadım.koLpaLa$ma kéndin oL ßiraz..!

Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri


' Né İçérséniz İcin, Né Yaparsanız Yapın. ßénim Kafama ULa$amazsınız..!' ßén ßÖyLé déğiLdim né zaMan kayßoLdum...RüzqarLa dAns édéRdim né zaMan savruLdum..!!' ßi gün ßu aptaL Yérden uzakLa$mayı Dü$ünürSém yanıma aLacağım Ték ki$i SénsN!!!' Né KaLdıı ßak éLLérimdé! ßİLiyorumm güLüyorsun! Hér adımım daha Dériné, ÖLÜYORUM' Kayßéttim akLımı , ßana müsadé..

Şekilli msn nickleri , şekilli nickler , msn sözleri

0 yorum:

Sosyal paylaşım ağları

 
Etkileyici Sözler - Aşk Sevgi Sözleri