26 Nisan 2008 Cumartesi

Msn nickleri


Msn nickleri , güzel msn nickleri , süper msn nickleri
1 DiLék Tut 1 $iir Yaz ßana. Hayatımı Yaz. Yaz Ki 1 Oyun ßozan OLmadığımı Oyunun ßozuk OLduğu Anla$ıLSIN


söz ağızdan çıktı ßir kéré.
$éytan da séndén yana méLék dé.

géL dérsém géL git dérsém gitmé

yüréğin yoksa éğér rahat oL,
o zaman izim ßédénindé . ßéni unutmana yétécék

sévmék ßirçok $éyi gözé aLmaktır.

sénsizLiğin até$indéyim yaLnızLığım ßuz tuttu

ßana 1 qéL désén o yoLLarı hic qéçiLmémi$ sayardım
Msn nickleri , güzel msn nickleri , süper msn nickleri
ßén güLLérimi SoLdurdum Sén Papatyana İyi ßak..!

Hic1$éy SöyLémé Hic1$éy Yapma. Nédén Mi? Cünkü ßén ÖyLé Yapıyorum..!

DétayLar Aynadır SénLé ßénim Aramızdaki Farkı Yansıtır , Çünkü ßénim qißi KraLLar iz ßıraKır Sénin qißi SoytarıLarda Kıskanır..!!

O yüzdén a$kım sén $imdi ßénim yaptıqım qißi sadécé git..
Ték yapaßiLdiqin qüzéL $éy qitmék çünkü...
Vé siL ßéni!..

Hani hérkés dér ya iLérdé ßunLarı hatırLayıp güLécéksin,, diyé ßir ték ßu doğruymu$.. $imdi sana güLüp géçiyorum.!! " MutLuyum " ordan anLadım.!!!


Toz Pémßé hayaLLérin karanLık göLgésiyim...!

Sonunu gétirémédiğim HikayéLérim Var ßénim. 1 2 3 Tıp... Daha Kac Hakkım KaLdıKi Ya$amaya..?

ßir iskamßiL faLında çıkmı$tık ßirßirimizé
O güzéL kupa kızıydı sinék vaLésiydim ßénsé...

MaLLardan uzak. HayvansaL vé saLaksaL ki$iLikLérdén uzak. qérçék insanLarLa Yéni ßir hayat*.

ßén séni ßöyLé tanımadım.koLpaLa$ma kéndin oL ßiraz oğLum

NasiL oLsa gidécéksin Hakkim yok durdurmaya AMA KéNDINI ßIRAK ßéNDé..

éLimdé kaLan son cümLéLérimdi sana vérdikLérim...

Son KéLimém OLsun Aydınlık, Son NéFésimdé Karanlık.. Sor kéndiné: 'Hani nérdé DéLİKANLILIK?'... Yaptığın apaçık yaLakaLıkk...!!!]
Msn nickleri , güzel msn nickleri , süper msn nickleri
DérT oLmaz..çékip kapıyı çıkaßiLirsin..ßén ßöyLéyim.. qérçéktén sévmiyorsan ßıkaßiLirsin!!


çok üzgünüM iStémédén ßi ßakı$a aLdandım iNaN ßana pi$manLktan ßtn gécé ağLAdım ='(

İtLé köpékLé uğra$acak waktim oLsaydı,vétérinér oLup séni tédavi édérdm.

Vaktini ÇaLacağım ßéLki Ama Hadi ßana Até$é VériLmi$ 1 CümLé Sonu ßuL..!

ßir çiçéğé güLméni ßir güLé ßénzéméni o kadar çok istédim ki
Ama sén güLün dikéniné ßiLé ßénzéyémédin, otun tékisin sén!

Sén hém ßi hastaLık hém ßi sağLık qißisin kaLßimdéé (:

né néfés..né néfrét..artık ßi anLamın kaLmadı $u küçücük kaLßimdé...
Msn nickleri , güzel msn nickleri , süper msn nickleri

0 yorum:

 
Etkileyici Sözler - Aşk Sevgi Sözleri